Biuletyn Informacji Publicznej Warunki techniczne obiektów budowlanych - Wykaz obowiązujących przepisów - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Ostatnia aktualizacja strony: 12.12.2017, 23:44

Wykaz obowiązujących przepisów

Poniedziałek, 26 stycznia 2009

Warunki techniczne obiektów budowlanych

 

 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie z 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690z późn. zm.).
 • Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – rozporządzenie z 24.09.1998r. (Dz. U. nr 126, poz. 839).
 • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych – rozporządzenie z 16.08.1999r. (Dz. U. nr 99, poz. 836).
 • Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności – rozporządzenie z 21.04.1995r. (Dz. U. nr 50, poz. 271).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – rozporządzenie z 30.07.2001r. (Dz. U. nr 97, poz. 1055).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie – rozporządzenie 26.02.1996r. Dz. U. nr 33, poz. 144z późn. zm.).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie – rozporządzenie z 02.08.1996r. (Dz. U. 103, poz. 477 z późn. zm.).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – rozporządzenie 21.11.2005r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063z późn. zm.).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – rozporządzenia z 20.04.2007r. (Dz. U. nr 86. poz. 579).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie – rozporządzenie z 07.10.1997r. (Dz. U. nr 132, poz. 877).
 • Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych – rozporządzenie z 23.10.2006r. (Dz. U. nr 206, poz. 1516).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – rozporządzenie z 01.06.1998r. (Dz. U. nr 101, poz. 645).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – rozporządzenie z 10.09.1998r. (Dz. U. nr 151, poz. 987).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – rozporządzenie z 02.03.1999r. (Dz. U. nr 43, poz. 430).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – rozporządzenie z 30.05.2000r. (Dz. U. nr 63, poz. 735).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie – rozporządzenie z 04.10.2001r. (Dz. U. nr 132, poz. 1479z późn. zm.).
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – rozporządzenie z 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219, poz. 1864).
 • Przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych – rozporządzenie z 16.01.2002r. (Dz. U. nr 12, poz. 116).
 • Przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych – rozporządzenie z 31.12.1998r. (Dz. U. nr 130, poz. 859z późn. zm.).
 • Klasyfikacja lotnisk i rejestr lotnisk cywilnych – rozdział 6 - rozporządzenie z 30.04.2004r. (Dz. U. nr 122, poz. 1273z późn. zm.).
 • Warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska – rozporządzenie z 25.06.2003r. (Dz. U. nr 130, poz. 1192z późn. zm.).
 • Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów – rozporządzenie z 24.03.2003r. (Dz. U. nr 61, poz. 549).
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe – rozporządzenie z 16.06.2003r. (Dz. U. nr 121, poz. 1139).
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kusznierewicz
Osoba udostępniająca informację:
Maria Kusznierewicz
©2000-2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL